Refurbly lanserar Sveriges första försäkring för begagnade mobiltelefoner

Våra mobiler är en miljöbov och innehåller konfliktmineraler som kobolt. För att utmana “slit och släng”-konsumtionen lanserar vi Sveriges första försäkring för begagnade mobiltelefoner för att skapa ytterligare trygghet att välja begagnat.

— Allt fler köper idag begagnade mobiltelefoner. Försäkringarna för dessa telefoner har dock inte hängt med i utvecklingen. Hemförsäkringar som oftast täcker mobilskador har en tendens att undervärdera mobilerna. Som exempel värderas en fyra år gammal telefon som kostade 10.000 kr till endast 1.000 kr idag, en värdeminskning på hela 90%. Det reella marknadsvärdet är cirka 4000 kr. Försäkringsbolagen använder sig av en beräkningsmetod (värdeminskning) som utgår från året då telefonen köptes in eller tillverkades. Detta kanske hade funkat för 10 år sedan när mobilerna utvecklades i högre takt och snabbare förlorade värde, men numera håller mobiler sitt värde mycket längre. Detta är ett hårt slag mot den cirkulära ekonomin.

Sedan tidigare erbjuder Refurbly två års garanti på sina produkter, nu utvecklar vi med att även lansera en egen försäkring. Refurbly har på detta sätt hand om hela kretsloppet, från försäljning till uppföljning med kund via försäkring i Sverige. Med försäkringen skapas det ytterligare trygghet i att välja begagnat. Att köpa begagnade mobiler är en viktig insats för miljön, då nytillverkning bidrar till 86 kilo avfall skapas per telefon.

För år 2020 låg premieinkomsterna på 18 miljarder kronor för hem- och villaförsäkringar. Antalet hemförsäkringsärenden har de senaste åren ökat, och en stor andel av dem är mobilskadeärenden. Det kan både förklara försäkringsbolagens värdeminskning av telefoner och behovet av bra försäkringsmöjligheter ur ett miljöperspektiv. 

— Vi svenskar producerar omkring 466 kilo hushållsavfall per man på ett år. Genom att köpa en begagnad mobil kan man spara avfall som motsvarar nästan tio procent av det avfall som man i övrigt genererar varje år. Vi tycker därför att det ska vara en självklarhet att återbruka de mobiler som redan finns.

Försäkringen finns tillgänglig i vår webbshop och kostar endast 495 kr/år. Självrisken är 199 kr och täcker allt från stöld, till skärmkross och övriga skador. Refurbly utför skadehantering och reparation av samtliga trasiga telefoner, vilket skapar ett friktionsfritt och enkelt flöde för dig som kund.

Vi anser att Refurbly Care ett prisvärt alternativ – dels då många hemförsäkringar med allrisk (drulleförsäkring) har en självrisk på hela 1500 kr (!) samt har mycket aggressiva åldersavdrag.

0