Refurbly

Att tappa telefonen i vattnet är inte kul. Har man tur så klarar den sig utan skador. Men vill det sig illa så blir telefonen förstörd. Och har man maximal otur så har man inte gjort en säkerhetskopia på länge och riskerar då att förlora värdefull data. Men det finns hjälp att få. Vi ska reda ut dina alternativ.

När vatten kommer in i en mobiltelefon så blir det framförallt problem med kortslutningar som drabbar kretskortet och batteriet. Problemen kan ofta komma smygandes. Den kan alltså fungera som vanligt i några dagar efter olyckan, eller till och med månader, för att sedan helt plötsligt sluta att fungera.

Reparation eller räddning av data?

Om telefonen slutat fungera helt så kan man lämna in den på en felsökning. Är den kraftigt vattenskadad så brukar man rekommendera att fokusera på att rädda data på mobilen. Har man nyligen gjort en säkerhetskopia så kan valet landa i att kassera telefonen. Anledningen är att det kan vara mycket kostsamt att reparera vattenskador. Visar det sig vid felsökningen att mobiltelefonen inte är kraftigt vattenskadad så kan det gå att reparera kretskortet, byta batteri, osv – och på så sätt få telefonen att fungera igen.

Svårt att få ett fast pris på reparation vid vattenskada

I och med att en vattenskada är svår att få grepp om så kan reparatören behöva pröva sig fram genom att byta ut en del i taget och se om problemen försvinner. Detta innebär att det kan vara svårt att estimera vad reparationen kommer att kosta. Beroende på vad mobilen är värd så får man här göra en avvägning om man vill reparera eller kassera den. Ett tips kan vara att ge reparatören ett tak, alltså ett maxpris man är beredd att betala. Då kan reparatören försöka reparera telefonen inom ramen för din budget.

Ofta ingen garanti på utförd reparation

Ett annat problem med vattenskador är att reparatören har svårigheter att lämna garanti på den utförda reparationen. I och med att symtomen på vattenskador kan komma smygande, så kan en reparatör inte garantera att den lösning man gjort kommer att vara för evigt. Det kan mycket väl vara så att telefonen fungerar felfritt i flera veckor efter reparationen, för att sedan helt plötsligt sluta fungera igen. Av förklarliga skäl kan alltså inte verkstaden lämna en garanti på att vattenskadan är åtgärdad. Detta är ännu en av anledningarna till att vattenskador är så förrädiska.

Är din mobil vattenskadad och omöjlig att rädda? Checka in vårt utbud av prisvärda renoverade mobiltelefoner här. Om du tror att du fortfarnade kan rädda din mobil, läs vårt blogginlägg om hur du bör gå tillväga nedan.

1