Därför bör du behålla din mobil längre

Har du tänkt på vilken miljöpåverkan en mobiltelefon har – sett över hela produktens livslängd?

En mobiltelefon är konstruerad av olika material som vid sin utvinning påverkar miljön i olika grad. Sedan skapar ju själva tillverkningen av mobiltelefonen utsläpp. Redan här har vi haft en stor miljöpåverkan. Egentligen är det bara när mobiltelefonen används som miljöpåverkan är relativt liten. När mobiltelefonen sedan är färdiganvänd, så riskerar den att bidra till ytterligare negativ miljöpåverkan. Om den inte återvinns på rätt sätt. Som vi ska se i den här artikeln så står mobiltelefoner för en skrämmande stor del av våra totala utsläpp och vårt totala avfall.

Vad kan du göra för att minska din egen miljöpåverkan?

Många av oss har blivit berörda av den senaste tidens miljökatastrofer. Allt pekar på att det är människans påverkan på miljön som till stor del bidrar till dessa katastrofer. Nya rörelser växer fram och människor börjar mer och mer sätta press på våra politiker för att de nödvändiga besluten ska fattas. Samtidigt behöver även varje individ se till sig själv och fråga sig; vad kan jag göra för att dra mitt strå till stacken? För faktum är att det är vi som individer som genom vår konsumtion skapar en efterfrågan som marknaden i sin tur möter med en ökad produktion. En produktion som påverkar miljön negativt.

Vi svenskar producerar enorma mängder avfall

© AP Images/European Union-EP

En genomsnittlig svensk producerar 466 kg avfall per år. Detta är alltså nästan ett halv ton. Men det här är bara vad som kommer ut ur ena änden. I den andra änden finns alla utsläpp som uppkommer i samband med att vi tar fram produkter och livsmedel. Vad den totala siffran ligger på är omöjligt att säga. Men att den är enorm råder det ingen tvekan om. Som individ kan man alltså bidra till att minska sin miljöpåverkan dels genom att återvinna smart, men också genom att konsumera smart.

En mobiltelefon ger upphov till 86 kg avfall

En iPhone 11 väger 226 gram. Tänk att denna lilla produkt skapar hela 86 kg avfall vid sin framtagning. Det är alltså vikten av en fullvuxen man. Det spelar ingen roll hur väl vi källsorterar alla dess beståndsdelar – skadan är redan skedd. Vad vi kan göra däremot är att inte köpa telefonen alls och bidra till att den tillverkas. Det är först då vi kan påverka miljön på riktigt.

Om vi ställer avfallen i relation till varandra så ser vi att vi människor i Sverige producerar 466 kg avfall på ett år. Och att producera en mobiltelefon skapar 86 kg avfall. Man kan ganska enkelt leka med tanken vad alla andra produkter vi konsumerar på ett år producerar i avfall. Tanken svindlar. Vi ser tydligt att källsortering bara utgör en bråkdel av det vi kan påverka totalt. Men hur ska vi kunna undvika att köpa en mobiltelefon?

Köp begagnade mobiltelefoner istället

Mobilens yttre “skal” sliter sig med tid, nöjer du dig med nyskick, bra skick eller okej skick?

Telefonoperatörerna är mycket måna om att behålla oss som kunder och ständigt köpa nya mobiltelefoner. Därför har dom utvecklat lösningar som vid första anblick låter helt fantastiska. Du kan få en helt ny mobiltelefon varje år. Bara lämna in din gamla och hämta ut en ny en gång om året. Vad dom inte nämner lika tydligt är att du under det gångna året betalat av halva värdet på din telefon. En telefon som helt och hållet skulle bli din – betald och klar 12 månader senare. När du byter ut din telefon så brinner ett helt år av avbetalningar inne och du börjar om på nytt med en ny telefon.

Varför inte behålla samma telefon en längre tid, äga den som din egen, utan avbetalningar och med en betydligt lägre månadskostnad? Alternativt köpa en begagnad telefon kontant och enbart betala abonnemangsavgifterna varje månad.

Hur ofta behöver man egentligen byta mobiltelefon?

Den tekniska utvecklingen av mobiltelefoner har på senare år stagnerat. Det är inte längre som det var förr, då varje ny modell som släpptes hade påtagliga förbättringar jämfört med sin föregångare. Vi ser ingen skillnad längre i upplösning på skärmarna. Telefonerna upplevs som lika kraftfulla och snabba. Batteritiden är likvärdig. Lagringskapaciteten är den samma. Kanske har det tillkommit en extra bra kamera. Men om du ville gå från att ta professionella fotografier till att ta ännu mer professionella fotografier så hade du väl köpt en systemkamera? Har du verkligen behov av den allra senaste mobiltelefonen?

Genom att köpa en begagnad mobiltelefon så sparar du på miljön. Som vi sett i den här artikeln så besparar du hela 86 kg avfall. Alltså nästan 10% av det avfall som du släpper ut genom att slänga saker varje år. Dessutom sparar du en ansenlig summa pengar. Pengar som du kan använda till annat. Varför inte skänka mellanskillnaden till en miljörörelse och på så sätt få dubbelt upp på din insats för miljön? Vad du än väljer att göra för pengarna så kommer det förmodligen att vara mer gynnsamt för miljön än att en ny mobiltelefon produceras.

0